l engine out

l engine out teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l engine out ben motor

l engine out terimi için benzer kelimeler ve anlamları

swing out engine motoru dışarı salla
engine cuts out motor kesildi
carrying out search engine optimization arama motoru optimizasyonu gerçekleştirmek
aero engine aero motor
air engine hava motoru
arc-jet engine ark jet motoru
atmospheric engine atmosferik motor
barrel engine varil motoru
beam engine kiriş motoru
beer engine bira musluğu
bypass engine bypass motoru
carnot engine araba motoru
combustion engine içten yanmalı motor
compound engine bileşik motor
compression-ignition engine sıkıştırma ateşlemeli motor
continuous-expansion engine sürekli genleşmeli motor
diesel engine dizel motor
displacement engine deplasman motoru
donkey engine eşek motoru
engine motor
engine company motor şirketi
engine driver makinist
engine house motor evi
engine pod motor bölmesi
engine room makine dairesi
engine turning motor dönüşü
external-combustion engine dıştan yanmalı motor
fire engine itfaiye
fire-engine red itfaiye kırmızısı
freight engine yük motoru
heat engine ısıtma motoru
hesselman engine gemici motoru
hot-bulb engine sıcak ampul motoru
i-head engine i-kafa motoru
internal-combustion engine içten yanmalı motor
ion engine iyon motoru
jacking engine kriko motoru
jet engine jet motoru
jordan engine ürdün motoru
l-head engine l-kafa motoru
light engine hafif motor
mid-engine orta motor
noncondensing engine yoğunlaşmamış motor
opposed-piston engine karşıt pistonlu motor
oscillating engine salınımlı motor
overhead-valve engine üstten supaplı motor
petrol engine benzinli motor
pilot engine pilot motor
piston engine pistonlu motor
plasma engine plazma motoru