x-duce

x-duce teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-duce x-duce

x-duce terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duce doküma