a lead

a lead teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a lead bir kurşun

a lead terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lead and lead compounds kurşun ve kurşun bileşikleri
lead from lead-based paints kurşun bazlı boyalardan kurşun
lead lead management müşteri adayı yönetimi
follow rather than lead lead liderlik yerine takip edin
all roads lead to rome tüm yollar roma'ya çıkar
angle of lead kurşun açısı
basic lead carbonate temel kurşun karbonat
bipolar lead bipolar kurşun
black lead siyah kurşun
chest lead göğüs ucu
coasting lead deniz kenarı
de-lead de-kurşun
drift lead drift kurşun
esophageal lead yemek borusu kurşun
lead öncülük etmek
lead a chase kovalamak
lead a dog's life bir köpeğin hayatını yönetme
lead a double life çift hayat sürmek
lead acetate kurşun asetat
lead arsenate kurşun arsenat
lead azide kurşun azid
lead block kurşun blok
lead by the nose burundan kurşun
lead carbonate kurşun karbonat
lead chromate kurşun kromat
lead colic kurşun kolik
lead dioxide kurşun dioksit
lead down the garden path bahçe yolunda ilerlemek
lead encephalopathy kurşun ensefalopatisi
lead foot öncü ayak
lead glass kurşun cam
lead glaze kurşun sır
lead line kurşun hattı
lead monoxide kurşun monoksit
lead off yol göstermek
lead on önden buyur
lead one to birini yönlendirmek
lead oxide kurşun oksit
lead pencil kurşun kalem
lead poisoning kurşun zehirlenmesi
lead screw kurşun vida
lead sheet kurşun levha
lead tetraethyl kurşun tetraetil
lead the way yol göster
lead time teslim süresi
lead track kurşun parça
lead tree kurşun ağacı
lead up the garden path bahçe yolunu açmak
lead up to yol göstermek
lead white beyaz kurşun