x-containing

x-containing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-containing x-ihtiva eden