i realised

i realised teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i realised fark ettim

i realised terimi için benzer kelimeler ve anlamları

realised gerçekleştirilen
i realised that farkettim
i have realised farkettim
realised that fark ettim ki
to be realised gerçekleşmesi gereken
fully realised tamamen fark edildi
we realised farkettik
he realised o farketti
have realised farkına vardım
can be realised gerçekleştirilebilir
was realised gerçekleştirildi
i've just realised yeni farkettim
realised gain gerçekleşmiş kazanç
we have realised farkettik
i have just realised yeni farkettim
it was realised fark edildi
are realised gerçekleştirildi
i have realised that farkettim ki
is realised gerçekleşti
he realised that o fark etti
realised from den gerçekleştirildi
realised about hakkında anladım
she realised fark etti
they realised farkettiler
realised value gerçekleşen değer
realised volatility gerçekleşen oynaklık
will be realised gerçekleşecek
i've realised farkettim
we realised that farkettik ki
realised losses gerçekleşen zararlar
realised investment gerçekleşen yatırım
i soon realised yakında anladım
when i realised anladığımda
asset is realised varlık gerçekleşmiştir
i hadn't realised fark etmedim
i have just realised that daha yeni farkettim ki
is to be realised gerçekleşmesi gereken
assets realised gerçekleşen varlıklar
quickly realised hızlı bir şekilde gerçekleştirildi
he soon realised yakında farketti
gains realised gerçekleşen kazançlar
had not realised fark etmemiş
has yet to be realised henüz gerçekleşmedi
not realised gerçekleşmedi
realised gains or losses gerçekleşen kazançlar veya kayıplar
being realised gerçekleşiyor
have been realised gerçekleştirildi
never realised asla farketmedim
feel realised farkedilmiş hissetmek
net realised gains net gerçekleşmiş kazançlar