b unit

b unit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b unit b birimi

b unit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a unit by unit basis birim bazında birim bazında
unit by unit basis birim bazında birim
from unit to unit üniteden üniteye
a unit-by-unit basis birim bazda
absolute unit mutlak birim
antigen unit antijen ünitesi
antitoxin unit antitoksin birimi
arithmetic/logic unit aritmetik mantık birimi
armed response unit silahlı müdahale birimi
astronomical unit astronomik birimi
atomic mass unit atomik kütle birimi
atomic unit of length atom uzunluğu
audio response unit ses yanıt birimi
auxiliary power unit yardımcı güç ünitesi
bargaining unit pazarlık birimi
base unit ana ünite
bethesda unit bethesda birimi
board of trade unit ticaret kurulu
bodansky unit bodansky birimi
british thermal unit ingiliz ısı birimi
carnegie unit carnegie ünitesi
central processing unit merkezi işlem birimi
complement unit tamamlayıcı birim
control unit kontrol ünitesi
coronary care unit koroner bakım ünitesi
coronary-care unit koroner bakım ünitesi
cost unit maliyet birimi
critical care unit kritik bakım ünitesi
derived unit türetilmiş birim
electromagnetic unit elektromanyetik birim
electrostatic unit elektrostatik birim
eotvos unit eotvos birimi
european currency unit avrupa para birimi
extravehicular mobility unit ekstraveiküler mobilite ünitesi
flash unit flaş ünitesi
formula unit formül birimi
heaviside unit function ağır ünite fonksiyonu
hemolysin unit hemolizin ünitesi
home unit ev birimi
imaginary unit hayali birim
intensive care unit yoğun bakım ünitesi
international insulin unit uluslararası insülin ünitesi
international unit uluslararası birim
living unit yaşam ünitesi
mache unit mache birimi
magnetic tape unit manyetik teyp ünitesi
map unit harita birimi
message unit mesaj ünitesi
mobile unit mobil birim
monetary unit para birimi