i have seen

i have seen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have seen ben gördüm

i have seen terimi için benzer kelimeler ve anlamları

seen one, seen them all birini gördüm, hepsini gördüm
would have liked to have seen görmek isterdi
mine eyes have seen the glory of the coming of the lord benim gözlerin efendinin geleceği görkemini gördü
seen better days, have daha iyi günler gördüm
have you seen gördün mü
i have ever seen gördüğüm
we have seen gördük
have you ever seen hiç gördün mü
i have never seen hiç görmedim
have you seen this person bu kişiyi gördünüz mü
have you seen him onu gördün mü
never have i seen hiç görmedim
would have seen görecektim
will have seen görmüş olacak
i have not seen daha önce görmedim
must have seen görmüş olmalı
you may have seen görmüş olabilirsin
have ever seen gördüğüm
we have seen that bunu gördük
recent years have seen son yıllarda görülenler
have never seen hiç görmedim
i have seen that bunu görmüştüm
seen to have görüldü
they have seen gördüler
might have seen görmüş olabilir
we have ever seen daha önce gördük
have not seen görmedim
i have never seen before daha önce hiç görmedim
i have seen first hand ilk elden gördüm
may have seen görmüş olabilir
have seen the light ışığı gördün mü
have seen better days daha iyi günler gördün
i have not seen you seni görmedim
have you seen this? bunu gördün mü?
now that i have seen şimdi gördüm
we have seen so far şimdiye kadar gördük
should have seen it coming geldiğini görmeliydim
you might have seen görmüş olabilirsin
that i have seen gördüğüm
as we have seen above yukarıda gördüğümüz gibi
what we have seen so far şu ana kadar ne gördük
i have seen your advertisement reklamını gördüm
i wish i could have seen keşke görebilseydim
i should have seen görmeliydim
have not seen you seni görmedim
could have seen görmüş olabilirdi
so far we have seen şimdiye kadar gördük
which i have seen hangisini gördüm
we have all seen hepimiz gördük
i have only seen sadece gördüm