g to a restaurant

g to a restaurant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g to a restaurant restorana g

g to a restaurant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chinese restaurant syndrome çin restoranı sendromu
chinese-restaurant syndrome çin-restoran sendromu
restaurant restoran
restaurant car restoran arabası
restaurant manager restaurant yöneticisi
restaurant industry restoran endüstrisi
signature restaurant imza restoran
fast food restaurant fast food restoranı
restaurant business restoran işletmesi
full service restaurant tam servis restoran
seafood restaurant deniz ürünleri restoranı
fine dining restaurant iyi yemek restoranı
chain restaurant restoran zinciri
fine restaurant güzel restoran
restaurant review restoran incelemesi
gourmet restaurant gurme restoran
quick service restaurant hızlı servis restoran
restaurant menu restoran menüsü
fancy restaurant şık restoran
sit-down restaurant oturma restoranı
restaurant chain restoran zinciri
at the restaurant restoranda
restaurant scene restoran sahnesi
buffet restaurant büfe restoran
family restaurant aile lokantası
restaurant owner lokanta sahibi
casual restaurant gündelik restoran
self-service restaurant self servis restoran
fish restaurant balık lokantası
restaurant server restoran sunucusu
in a restaurant bir restoranda
in the restaurant restoranda
grill restaurant ızgara restoran
upscale restaurant lüks restoran
top restaurant en iyi restoran
rooftop restaurant çatı katındaki restoran
restaurant services restoran hizmetleri
restaurant management restorant yönetimi
restaurant bill restoran faturası
local restaurant yerel lokanta
restaurant facilities restoran tesisleri
busy restaurant meşgul restoran
restaurant dish restoran tabağı
trendy restaurant popüler restoran
dining restaurant yemek salonu
destination restaurant hedef restoran
at a restaurant bir restoranda
staff restaurant personel restoranı
run a restaurant restoran işletmek
specialty restaurant özel restoran