i enclose

i enclose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i enclose çevreliyim

i enclose terimi için benzer kelimeler ve anlamları

enclose çevrelemek
we enclose kaparız
i enclose my cv cv'mi sayarım
i hereby enclose buraya dahil ediyorum
i enclose herewith onu içine aldım
enclose herewith içine almak
we enclose herewith onunla kaparız
we hereby enclose buraya dahil ediyoruz
i also enclose ben de içine
enclose a check bir çek dahil
please enclose lütfen içine al
i am pleased to enclose dahil etmekten memnunum
enclose a copy bir kopyasını dahil etmek
hereby enclose bu vesile ile
enclose with içine almak
enclose space kuşatmak
that enclose bu çevreleyen
we herewith enclose bununla birlikte
enclose copy dahil kopya
enclose my cv benim cv içine alın
enclose details ayrıntıları içerir
i enclose a copy bir kopyasını ekliyorum
we also enclose biz de içine alıyoruz
do not enclose içine almayın
enclose the fee ücreti dahil etmek
will enclose saracak
enclose information bilgi içeren
pleased to enclose içine almaktan memnun
enclose the building binayı kuşatmak
i enclose invoice faturayı kapatıyorum
enclose several birkaç içine alın
enclose the filling doldurma
enclose invoice faturayı kapatmak
i enclose below aşağıya yerleştiriyorum
enclose a catalogue bir katalog yerleştir
to enclose any trademark, logo herhangi bir ticari markayı dahil etmek, logo
did not enclose içine almadı
enclose a photo bir fotoğrafı içine al
enclose in the email e-posta içine alın
they enclose çevreler
enclose below aşağıya yerleştir
enclose a document bir belge eklemek
i enclose information bilgiyi eklerim
i enclose the file dosyayı ekliyorum
enclose the site siteyi içine al
i am delighted to enclose çevrelediğim için çok mutluyum
enclose for your information bilginiz için ekleyin
enclose file içine alınmış dosya
enclose picture resim içine alın
i enclose details detayları ekliyorum