i have hereunto set my hand

i have hereunto set my hand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have hereunto set my hand buraya elimi koymaya başladım

i have hereunto set my hand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in witness whereof i have hereunto set my hand tanık olduğumda, elimi tutmaya başladım
i have hereunto set my hand and affixed burada elimi tutup yapıştırmaya başladım
i have hereunto set my hand and affixed the seal buraya elimi sokup mühürü yapıştırdım.
have hereunto set my hand buraya elimi soktun
in testimony whereof i have hereunto set my hand and affixed buraya tanıklık ettiğimde elimi tutup yapıştırdım
in witness whereof, i have hereunto set my hand and affixed şahit olduğum yerde, elimi tutup yapıştırmaya başladım
in testimony whereof i have hereunto set my hand burada şahitlik ettiğim tanıklıkta
i have hereunto set my hand and affixed my official seal buraya elimi koyup resmi mührü yapıştırdım
i have hereunto set my hand and buraya elimi koymaya başladım ve
i have hereunto set my hand this burada elimi bu şekilde ayarlıyorum
in witness whereof i have hereunto set my hand this tanık olduğumda, elimi bu şekilde ayarlamaya başladım
i have hereunto set my hand and affixed my notarial seal burada elimi tutup noter mühürümü yapıştırdım.
i have hereunto set my hand and caused elimi ve nedenini ayarlamak için buraya geldim
i have hereunto set my hand affixed burada elimi tutturmamı sağladım
in testimony whereof, i have hereunto set my hand and caused tanıklık ettiğimde, elimi tutup, sebep olduğumu
whereof i have hereunto set my hand and buradakiler elimi koymak için
i have hereunto set my hand y affixed buraya elimi tutturdum
in witness whereof i have hereunto set hand tanıklık ettim, bu işe el koymuşum
in witness whereof i have hereunto set my hand and burada şahit olduğum tanık olarak elimi ve
in witness whereof, i have hereunto set my hand affixed tanıklık ettiğimde, elimi tutturmak için buraya geldim
hereunto set my hand buraya elimi koy
i hereunto set my hand elimi koymaya geldim
hereunto set my hand and affixed şimdi elimi tutup yapıştırdım
i hereunto set my hand and cause to be affixed burada elimi tutup yapıştırılmamı istedim
hereunto set my hand this bunu elimi bu şekilde ayarlamak için
hereunto set my hand and affixed the seal buraya elimi koyup mührü yapıştırdı.
hereunto set my hand affixed elimi yapıştırmak için
hereunto set my hand and affix the seal buraya elimi koyup mührü kapat
in testimony whereof, i hereunto set my hand and cause to be tanıklık ettiğimde, elimi tutup ...
has hereunto set hand burada el koydu
i have hereunto my hand burada elime geçtim
in testimony whereof, i have hereunto my hand and affixed tanıklık ettiğimde, elime geldim ve yapıştırdım
i have hereunto set burada ayarlamıştım
have hereunto set their hands buraya ellerini koymak için
have hereunto set buraya koymak
in testimony whereof i have hereunto set burada belirlediğim tanıklıkta
i have hereunto set their hands ellerini buraya koymaya geldim
hereunto set buraya koymak
hereunto set their hands ellerini koymak için
i hereunto set buraya gelmek için
has hereunto set burada ayarlandı
i have hereunto buraya bir şeyim var
have hereunto burada olmak
i have hereunto subscribed buraya abone oldum
in testimony whereof i have hereunto şahit olduğum tanıklıkta
we have hereunto burada bir şeyimiz var
have hereunto subscribed buraya abone olmak
in witness whereof, i have hereunto şahit olduğum yerde
have hereunto executed idam edilmek
have hereunto subscribed our names isimlerimizi abone ettik