i am contacting you

i am contacting you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am contacting you seninle irtibat kuruyorum

i am contacting you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

thank you for contacting us bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler
we are contacting you seninle iletişim kuruyoruz
i'm contacting you sizinle iletişim kuruyorum
contacting you seninle iletişim
i am contacting you on behalf of adına sizinle iletişim kuruyorum
i'm contacting you regarding sizinle iletişim kuruyorum
i'm contacting you because sizinle iletişim kuruyorum çünkü
we will be contacting you sizinle iletişim kuracağız
contacting you regarding sizinle iletişim kurmak
i'm contacting you through sizinle iletişim kuruyorum
for contacting you seninle iletişime geçmek için
contacting you in order to sizinle iletişim kurmak için
we will be contacting you shortly. sizinle kısa sürede iletişime geçeceğiz.
will be contacting you sizinle iletişim kuracak
contacting you about sizinle iletişim kurmak
will be contacting you shortly yakında sizinle iletişim kuracak
i contacting you seninle iletişim kuruyorum
so we are contacting you yani sizinle iletişim kuruyoruz
i'm contacting you on behalf seninle seninle bağlantıya geçiyorum
contacting you shortly kısa süre sonra sizinle iletişim kurmak
a am contacting you seninle iletişime geçiyorum
one of our representatives will be contacting you temsilcilerimizden biri sizinle iletişim kuracak
i was interested in contacting you seninle iletişim kurmak istiyordum
contacting you soon yakında sizinle iletişim kurmak
you are contacting iletişim kuruyorsun
contacting you again seninle tekrar iletişim kurmak
you are responsible for contacting iletişim kurmaktan siz sorumlusunuz
i contacting you because seninle iletişime geçiyorum çünkü
contacting you by phone sizinle telefonla iletişim
contacting you soon more details yakında sizinle iletişim kurarım
stop contacting you seninle iletişim kurmayı bırak
i am contacting you as i understand that your knowledge in t senin bilginin t olduğunu anladığım gibi seninle iletişim kuruyorum
i thank you for contacting us bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederim.
i'm contacting you again seninle tekrar iletişim kuracağım
i'm contacting you with sizinle iletişime geçiyorum
contacting temas
by contacting iletişim kurarak
i am contacting iletişim kuruyorum
do not hesitate in contacting temas kurmaktan çekinmeyin
contacting with ile temas
we are contacting iletişim kuruyoruz
non-contacting temassız
after contacting temastan sonra
for contacting temas için
don't hesitate contacting me benimle iletişime geçmekte tereddüt etme
please do not hesitate in contacting lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin
don't hesitate in contacting temas kurmaktan çekinmeyin
when contacting iletişim kurarken
do not hesitate contacting temas kurmaktan çekinmeyin
by contacting with ile iletişime geçerek