i am looking forward to meeting you

i am looking forward to meeting you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am looking forward to meeting you seninle tanışmak için can atıyorum

i am looking forward to meeting you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

looking forward to meeting you sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz
i'm looking forward to meeting you sizinle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking forward to meeting you soon yakında görüşmek üzere bekliyorum
looking forward to meeting with you sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum
looking forward to meeting you all hepinizle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking forward to meeting you again seninle tekrar tanışmak için sabırsızlanıyorum
looking forward to meeting you in person sizinle şahsen tanışmak için sabırsızlanıyorum
i looking forward to meeting you seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to meeting with you sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum
i was looking forward to meeting you seninle tanışmayı dört gözle bekliyordum
i'm looking forward to meeting you and seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum ve
looking forward to meeting you personally şahsen tanışmak için sabırsızlanıyorum
are looking forward to meeting you seninle tanışmayı dört gözle bekliyoruz
i'm looking forward to meeting you again sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum
i am looking forward to meeting you all hepinizle tanışmayı dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to meeting you soon yakında buluşmak için sabırsızlanıyorum
looking forward to meeting you next sizinle görüşmek üzere
i looking forward to meeting with you. seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum.
we're looking forward to meeting you. sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz.
looking forward to seeing you at the meeting sizi toplantıda görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to meeting you in the future gelecekte görüşmek üzere
i'm also looking forward to meeting you ben de sizinle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking back, looking forward geriye bakmak, ileriye bakmak
looking forward to meeting toplantıyı dört gözle bekliyorum
i am looking forward to meeting toplantı için sabırsızlanıyorum
looking forward to our meeting toplantımızı dört gözle bekliyoruz
i'm looking forward to meeting toplantıyı iple çekiyorum
we are looking forward to the meeting toplantı için sabırsızlanıyoruz
looking forward to our next meeting bir sonraki toplantımızı dört gözle bekliyoruz
i'm looking forward to our meeting toplantımız için sabırsızlanıyorum
looking forward to the next meeting bir sonraki toplantı için sabırsızlanıyoruz
was looking forward to meeting toplantı için sabırsızlanıyordu
looking forward to that meeting bu toplantı için sabırsızlanıyorum
looking forward to this meeting bu toplantı için sabırsızlanıyorum
and looking forward to our meeting tomorrow ve yarın toplantımızı dört gözle bekliyoruz
we look forward to meeting you and welcoming you sizinle tanışmayı ve sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz
looking forwards to meeting you seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking to meeting you seninle tanışmak için arıyorum
looking forward to hearing from you cevabını bekliyorum
i am looking forward to hearing from you senden haber almayı dört gözle bekliyorum
looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
looking forward to hear from you sizden haber bekliyorum
i'm looking forward to hearing from you sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
looking forward to hearing from you soon senden gelecek haberler için sabırsızlanıyorum
i'm looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
i am looking forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to see you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
looking forward to working with you sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum
looking forward to meet you seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum
i am looking forward to hear from you senden haber almak için sabırsızlanıyorum