t is punishable with prision

t is punishable with prision teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is punishable with prision t hapis cezası ile cezalandırılır

t is punishable with prision terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in prision tutuklu
sent to prision cezaevine gönderildi
be prision hapis olmak
punishable cezalandırılabilir
punishable by law kanuna göre cezalandırılabilir
punishable by death ölümle cezalandırılabilir
punishable offence cezalandırılabilir suç
punishable by imprisonment hapis cezası
is punishable cezalandırılır
punishable by fine para cezası ile cezalandırılabilir
are punishable cezalandırılabilir
crime punishable suçu cezalandırmak
it is punishable cezalandırılabilir
may be punishable cezalandırılabilir
punishable act ceza cezası
punishable by a fine para cezası ile cezalandırılabilir
offence punishable suç cezası
punishable with imprisonment hapis cezası ile cezalandırılabilir
punishable by fine or imprisonment para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılabilir
punishable on summary conviction özet mahkumiyet cezası
punishable fact cezalandırılabilir gerçek
punishable crime cezalandırılabilir suç
punishable as a felony suç olarak cezalandırılabilir
punishable conduct cezalandırılabilir davranış
made punishable cezalandırıldı
is punishable by fine para cezası ile cezalandırılır
punishable under criminal law ceza hukuku uyarınca cezalandırılabilir
punishable with cezalandırılabilir
not punishable cezalandırılmaz
punishable by prison cezaevi tarafından cezalandırılabilir
offence is punishable suç cezalandırılabilir
is punishable by law yasalarca cezalandırılır
to be punishable cezalandırılmak
is punishable with ile cezalandırılır
shall be punishable cezalandırılabilir
offences punishable cezalandırılabilir suçlar
provided for and punishable under article makale kapsamında sağlanmış ve cezalandırılabilir
crime punishable by law yasalarca cezalandırılan suç
is punishable as a principal müdür olarak cezalandırılır
punishable by jail hapis cezası
is punishable by the death penalty ölüm cezası ile cezalandırılır
a crime punishable cezalandırılabilir bir suç
punishable as such böyle cezalandırılabilir
misdemeanor punishable kabahat cezalandırılabilir
felony punishable ceza cezası
may be punishable by law kanuna göre cezalandırılabilir
is punishable with imprisonment hapis cezası ile cezalandırılır
punishable insolvency cezalandırılabilir iflas
a punishable offence cezalandırılabilir bir suç
punishable on indictment iddianameyle cezalandırılabilir