g-20 incoming presidency

g-20 incoming presidency teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 incoming presidency g-20 gelen cumhurbaşkanlığı

g-20 incoming presidency terimi için benzer kelimeler ve anlamları

incoming greek presidency gelen yunan cumhurbaşkanlığı
incoming trio presidency gelen üçlü cumhurbaşkanlığı
imperial presidency emperyal başkanlık
presidency başkanlık
rotating presidency döner başkanlık
irish presidency irlanda cumhurbaşkanlığı
presidency of the council konsey başkanlığı
hold the presidency başkanlığı sürdürmek
ministry of presidency başkanlık bakanlığı
g8 presidency g8 başkanlığı
minister of the presidency cumhurbaşkanlığı bakanı
holding the presidency başkanlığı yapmak
assumed the presidency başkanlığı devraldı
presidency of the nation millet başkanlığı
cyprus presidency kıbrıs cumhurbaşkanlığı
lithuanian presidency litvanya cumhurbaşkanlığı
presidency term başkanlık dönemi
pro tempore presidency pro tempore başkanlığı
holds the presidency başkanlığı düzenler
under his presidency başkanlığında
eu presidency ab cumhurbaşkanlığı
bank's presidency bankanın başkanlığı
during the presidency of başkanlığı sırasında
take over the presidency başkanlığı devralmak
obama presidency obama başkanlığı
presidency of the republic cumhurbaşkanlığı
assume the presidency başkanlığı üstlenmek
assumption of the presidency başkanlık varsayımı
under my presidency başkanlığım altında
presidency secretary başkanlık sekreteri
minister in the presidency başkanlık bakanı
presidency office başkanlık ofisi
race for the presidency başkanlık yarışı
post-presidency post-başkanlık
trio presidency üçlü başkanlık
polish presidency lehçe başkanlığı
irish eu presidency irlanda ab cumhurbaşkanlığı
bid for presidency başkanlık teklifi
presidency progress report başkanlık ilerleme raporu
rotating eu presidency ab dönem başkanlığı
occupy the presidency başkanlığı işgal etmek
hold the presidency in turn başkanlığı sırasıyla
collegial presidency meslektaş başkanlığı
under the irish presidency irlanda cumhurbaşkanlığı altında
presidency mandate başkanlık görevi
eu presidency site ab cumhurbaşkanlığı sitesi
systems vice-presidency başkan yardımcısı sistemleri
cop presidency polis başkanlığı
hand over the presidency başkanlığı devretmek
during his presidency başkanlığı sırasında