i have done

i have done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have done yaptım