i have done

i have done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have done yaptım

i have done terimi için benzer kelimeler ve anlamları

what's done is done ne yapıldı?
what's done is done ne yapıldı
lawfully done or caused to be done kanunen yapıldı veya yapılmasına sebep oldu
you done done me sen beni yaptın
done done bitti bitti
i would have loved to have done so öyle yapmayı çok isterdim
i would have liked to have done yapmayı çok isterdim
have done yapılmış
it is a far, far better thing that i do, than i have ever done yaptığım, yaptığımdan çok, çok daha iyi bir şey.
should have done yapmalıydım
have been done tamamlanmış
could have done yapmış olabilir
have something done bir şey yaptırmak
what have you done ne yaptın
would have done yapılmalıydı
have it done yapmış
we have done biz yaptık
you have done yaptın
i should have done yapmalıydım
i have already done çoktan yaptım
must have done yapmış olmalı
will have done bitmiş olacak
have you done yaptın mı
i would have done yapardım
have done well iyi yapmış
if you have not already done so eğer henüz yapmadıysanız
i have never done ben hiç yapmadım
should have been done yapılmalıydı
what have i done ben ne yaptım
might have done yapmış olabilir
have to be done tamamlanmak zorunda
we have done our best elimizden gelenin en iyisini yaptık
have you ever done hiç yaptın mı
i will have done yapmış olacağım
you have done well iyi yaptın
may have done yapmış olabilir
they have done yaptılar
i have done my best elimden geleni yaptım
shouldn't have done yapmamalıydım
you could have done yapabilirdin
what you have done ne yaptın
have already done zaten yapıldı
i could have done yapabilirdim
changes have been done değişiklikler yapıldı
i have ever done hiç yapmadım
i have not done yapmadım
i have also done ben de yaptım
could have done better daha iyi yapabilirdi
i have been done bitirdim
i have done some research biraz araştırma yaptım