i need your help

i need your help teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i need your help yardımınıza ihtiyaçım var

i need your help terimi için benzer kelimeler ve anlamları

need your help yardımın lazım
we need your help yardımına ihtiyacımız var
need your help again tekrar yardımına ihtiyacım var
desperately need your help umutsuzca yardımına ihtiyacım var
i really need your help gerçekten yardımına ihtiyacım var
i need your help again yine yardımına ihtiyacım var
i need your help now şimdi yardımına ihtiyacım var
need your help to be able to yardım edebilmek için yardımına ihtiyacım var
help them help themselves kendilerine yardım etmelerine yardım et
help for self-help kendi kendine yardım için yardım
cannot help;t help but yardım edemem, yardım edemem ama
help somebody help themself birine yardım et kendine
need help yardıma ihtiyacım var
i need help yardıma ihtiyacım var
if you need help eğer yardıma ihtiyacın varsa
you need help yardıma ihtiyacın var
if you need any help eğer herhangi bir yardıma ihtiyaç duyarsan
i need some help biraz yardıma ihtiyacım var
in need of help yardıma muhtaç
need any help herhangi bir yardım lazım mı
help those in need ihtiyacı olanlara yardım et
need some help yardıma ihtiyacım var
if you need further help daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa
if you ever need help yardıma ihtiyacın olursa
need for help yardım ihtiyacı
need help with konusunda yardıma ihtiyacım var
if you need more help daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa
need further help daha fazla yardıma ihtiyacım var
need my help yardımıma ihtiyacım var
need help from dan yardıma ihtiyacım var
we need help yardıma ihtiyacımız var
we need you to help us bize yardım etmeni istiyoruz
need more help? daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?
need help finding bulma konusunda yardıma ihtiyacım var
still need help hala yardıma ihtiyacın var mı
i you need help yardıma ihtiyacım var
need extra help ekstra yardıma ihtiyacım var
they need help yardıma ihtiyaçları var
need a little help biraz yardıma ihtiyacım var
need any further help daha fazla yardıma ihtiyacım var
dire need of help yardıma muhtaç
help whenever you need it ne zaman ihtiyacın olursa yardım et
i will need help yardıma ihtiyacım olacak
need of help yardım ihtiyacı
i need help with yardıma ihtiyacım var
are in need of help yardıma muhtaç
need help signing in? oturum açarken yardıma mı ihtiyacınız var?
need help now şimdi yardıma ihtiyacım var
need her help yardımına ihtiyacım var
need help getting yardıma ihtiyacım var