i have found

i have found teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have found buldum