i can't understand

i can't understand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i can't understand anlayamıyorum

i can't understand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i understand, i understand anlıyorum anlıyorum
i can't understand your language dilinizi anlayamıyorum
can't seem to understand anlamış görünmüyor
can't begin to understand anlamaya başlayamıyorum
i can't understand spanish ispanyolca anlayamıyorum
i can't understand him onu anlayamıyorum
i can't quite understand tam olarak anlayamıyorum
i can't understand people who kim olduğunu anlayamıyorum
i can't understand the attitude tutumu anlayamıyorum
i can't understand my life hayatımı anlayamıyorum
you can't understand anlayamazsın
can't even begin to understand anlamaya bile başlayamıyor
can't understand him onu anlayamıyorum
just can't understand sadece anlayamıyorum
i can't even understand anlayamıyorum bile
can't truly understand tam olarak anlayamıyorum
we can't understand each other birbirimizi anlayamıyoruz
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
i'm sorry i don't understand üzgünüm bilmiyorum
don't sign anything you don't understand anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayın
i can understand anlayabiliyorum
i hope you can understand umarım anlayabilirsin
can understand anlayabilmek
hope you can understand umarım, anlayabilirsin
you can understand anlayabilirsin
as far as i can understand anlayabildiğim kadarıyla
i can understand why nedenini anlayabiliyorum
i can understand that bunu anlayabiliyorum
can fully understand tam olarak anlayabilir
can not understand anlayamıyorum
in terms i can understand açısından anlayabiliyorum
as far i can understand anlayabildiğim kadarıyla
we can understand each other birbirimizi anlayabiliyoruz
can we understand anlayabilir miyiz
he can not understand o anlayamıyor
i can completely understand tamamen anlayabiliyorum
i can understand spanish ispanyolca anlayabilirim
can i understand anlayabilir miyim
i can well understand iyi anlayabiliyorum
so people can understand böylece insanlar anlayabilir
i can fully understand english tamamen ingilizce anlayabiliyorum
the better we can understand daha iyi anlayabiliriz
can understand a wide geniş anlayabilir
one one can understand biri anlayabilir
i can understand how nasıl anlayabiliyorum
nobody can understand kimse anlayamaz
can understand the situation durumu anlayabilir
they can understand each other birbirlerini anlayabilirler
can understand what ne olduğunu anlayabilir
can fail to understand anlamakta başarısız olabilir