i work for

i work for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i work for ben_____için çalıyorum

i work for terimi için benzer kelimeler ve anlamları

work work work çalış çalış çalış
to work as i wanted cost me a lot of hard work, because istediğim gibi çalışmak bana çok ağır bir iş çıkardı çünkü
temporary work and agency work geçici iş ve taşeron işçiliği
a woman's work is never done bir kadının işi asla bitmez
all in a day's work hepsi bir günde
all work and no play (makes jack a dull boy) tüm iş ve oyun yok (krikoyu donuk bir çocuk yapar)
all work and no play makes jack a dull boy bütün işte ve oyun yok jack'i donuk bir çocuk yapar.
at work işte
bantam work ufak tefek işler
bench work tezgah çalışması
blood work kan tahlili
busy work yoğun iş
busy-work yoğun iş
by-work iş başında
cape work pelerin işi
case-work vaka-iş
chain-work zincir iş
cold work soğuk iş
cold-work soğuk iş
coromandel work coromandel çalışmaları
cut-card work kart kesim çalışması
desk work masa işi
dirty work kirli iş
dog work köpek işi
donkey work eşek işi
donkey-work eşek işi
draft-mule work taslak katır işi
drawn work çizilmiş iş
drudge-work köle-iş
field work saha çalışması
floor-work tabandan çalışma
have one's work cut out for one birinin çalışmasını kesmesini istemek
honeycomb work petek işi
hot-work sıcak iş
job work taşeronluk
leg work bacak çalışması
leg-work ayak işi
long-and-short work uzun ve kısa çalışma
maid of all work tüm işin hizmetçisi
make fast work of hızlı çalışmak
make short work of az iş yapmak
make-work iş yapmak
many hands make light work daha fazla el hafif işler yapar
master-work şaheser
milton work count milton iş sayısı
motion work hareket çalışması
night-work gece işi
number work sayı çalışması
out of work işsiz
outside work dış iş