i look forward to seeing you

i look forward to seeing you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i look forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum

i look forward to seeing you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

we look forward to seeing you size görmek için sabırsızlanıyoruz
look forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
i look forward to seeing you soon seni yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekliyeceğim
we look forward to seeing you soon seni yakında görmek için sabırsızlanıyoruz
i look forward to seeing you again seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum
look forward to seeing you soon seni yakında görmeyi iple çekiyorum
look forward to seeing you again seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum
we look forward to seeing you all hepinizi görmek için sabırsızlanıyoruz
i will look forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
i'm look forward to seeing you sizi görmek için sabırsızlanıyorum
we look forward to seeing you again soon yakında tekrar görüşmek için sabırsızlanıyoruz
i look forward to seeing you at the meeting sizi toplantıda görmek için sabırsızlanıyorum
we look forward to seeing you again seni tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz
we look forward to seeing you here sizi burada görmek için sabırsızlanıyoruz
and look forward to seeing you ve seni görmek için sabırsızlanıyorum
i really look forward to seeing you seni görmek için can atıyorum
i am look forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
you look forward to seeing görmek için sabırsızlanıyoruz
we look forward to seeing you around! sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz!
very much look forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
that you look forward to seeing görmek için sabırsızlanıyoruz
i look forward to seeing you next wednesday! önümüzdeki çarşamba görüşmek için sabırsızlanıyorum!
i'll look forward to seeing you sizi görmek için sabırsızlanıyorum
look forward to seeing you at the next meeting sizi bir sonraki toplantıda görmek için sabırsızlanıyorum
look forward to seeing you again soon seni yakında tekrar görmek için sabırsızlanıyorum
so i look forward to seeing you bu yüzden seni görmek için sabırsızlanıyorum
we look forward to seeing you next month gelecek ay sizi görmek için sabırsızlanıyoruz
i will look forward to seeing you on friday cuma günü seni görmek için sabırsızlanıyorum
and look forward to seeing you soon ve yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum
look forward to seeing görmek için sabırsızlanıyorum
i look forward to seeing görmek için sabırsızlanıyorum
we look forward to seeing görmek için sabırsızlanıyoruz
we look forward to seeing tangible progress on this score bu konuda somut bir ilerleme görmek için sabırsızlanıyoruz
we look forward to seeing again soon yakında tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyoruz
look forward to seeing this bunu görmek için sabırsızlanıyorum
i look forward to seeing that! bunu görmek için sabırsızlanıyorum!
look forward to seeing how görmek için sabırsızlanıyoruz
i look forward to seeing him onu görmeyi dört gözle bekliyorum
look forward to seeing that bunu görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
i am looking forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
we are looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyoruz
looking forward to seeing you soon yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to seeing you again seni tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to seeing you soon seni yakında görmek için sabırsızlanıyorum
i'm looking forward to seeing you again sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum
forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to seeing you all hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum
i'm really looking forward to seeing you seni görmek için can atıyorum