a must have

a must have teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a must have sahip olmalı

a must have terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i must i must yapmalıyım yapmalıyım
must fit must match uygun olmalı uymalı
must-have -olmalıdır
must have olmalı
must have been olmuş olmalı
it must have been o olmalı
there must have been olmuş olmalı
you must have sahip olmalısın
i must have sahip olmalıyım
must have had sahip olmalı
it must have olmalı
must not have olmamalı
is a must have bir zorunluluktur
must have done yapmış olmalı
he must have sahip olmalı
must-have item sahip olması gereken öğe
it's a must have sahip olması gereken bir
we must have biz sahip olmalıyız
they must have sahip olmalılar
i must have been olmalıydım
must have known bilmesi gerekir
must have seen görmüş olmalı
she must have sahip olmalı
you must have had sahip olmalısın
it must have been love o aşk olmalıydı
must have taken almış olmalı
must have gone gitmiş olmalı
must have made yapmış olmalı
he must have known o biliyor olmalı
there must have olmalı
a must-have item sahip olması gereken bir öğe
i must have forgotten unutmuş olmalıyım
must also have ayrıca sahip olmalı
that must have been bu olmalı
i must have left gitmeliydim
must have worked çalışmış olmalı
there must have been a mistake bir yanlışlık olmalı
must have given vermiş olmalı
they must have known bilmeleri gerekirdi
must have come gelmiş olmalı
must-have features sahip olması gereken özellikler
one must have biri olmalı
must have arrived gelmiş olmalı
must have recourse başvuru olmalı
a must have for olması gereken
must have lost kaybetmiş olmalı
must have at least en azından sahip olmalı
must have forgotten unutmuş olmalı
must have felt keçe olmalı
must have found bulmuş olmalı