a must have

a must have teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a must have sahip olmalı