a large number of

a large number of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a large number of çok sayıda