k-4 students

k-4 students teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-4 students k-4 öğrencileri

k-4 students terimi için benzer kelimeler ve anlamları

students for a democratic society demokratik bir toplum için öğrenciler
college students üniversite öğrencileri
fellow students arkadaş öğrenciler
prospective students aday öğrenciler
high school students lise öğrencileri
incoming students gelen öğrenciler
dean of students öğrenci dekanı
engage students öğrencilerin ilgisini çekmek
university students üniversite öğrencileri
current students şimdiki öğrenciler
international students uluslararası öğrenciler
returning students dönen öğrenciler
overseas students denizaşırı öğrenciler
foreign students yabancı öğrenciler
gifted students ödüllendirilmiş öğrenciler
disadvantaged students dezavantajlı öğrenciler
struggling students mücadele eden öğrenciler
minority students azınlık öğrencileri
female students kadın öğrenciler
graduating students mezun olan öğrenciler
school students okul öğrencileri
individual students bireysel öğrenciler
encourage students öğrencileri cesaretlendirmek
students union öğrenciler birliği
continuing students devam eden öğrenciler
most students öğrencilerin çoğu
elementary students ilköğretim öğrencileri
eligible students uygun öğrenciler
qualified students nitelikli öğrenciler
many students bir çok öğrenci
male students erkek öğrenciler
recruit students öğrencilerin işe
engaging students ilgi çekici öğrenciler
business students işletme öğrencileri
secondary students ortaokul öğrencileri
empower students öğrencileri güçlendirmek
engaged students nişanlı öğrenciler
commuting students commuting öğrencileri
older students daha yaşlı öğrenciler
outgoing students giden öğrenciler
nursing students hemşirelik öğrencileri
students with disabilities engelli öğrenciler
future students gelecek öğrenciler
number of students öğrenci sayısı
students affairs öğrenci işleri
deserving students hak eden öğrenciler
all students tüm öğrenciler
mba students mba öğrencileri
among students öğrenciler arasında
target students hedef öğrencileri