u marriage

u marriage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u marriage sen evlilik

u marriage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

antenuptial marriage contract evlilik evlilik sözleşmesi
boston marriage boston evlilik
celestial marriage göksel evlilik
civil marriage medeni evlilik
common-law marriage ortak hukuk evliliği
communal marriage ortak evlilik
commuter marriage banliyö evliliği
companionate marriage anlaşma evliliği
cross-cousin marriage kuzen evlilik
let me not to the marriage of true minds / admit impediments gerçek zihinlerin evlenmemesine izin ver / engelleri kabul et
marriage evlilik
marriage broker evlilik komisyoncusu
marriage bureau evlilik bürosu
marriage encounter evlilik karşılaşması
marriage equality evlilik eşitliği
marriage guidance evlilik rehberliği
marriage of convenience uyumlu bir evlilik
marriage of figaro figaro evliliği
marriage portion çeyiz
mixed marriage karma evlilik
non-marriage olmayan evlilik
open marriage açık evlilik
opposite-sex marriage cinsiyet karşıtı evlilik
parallel cousin marriage paralel kuzen evlilik
plural marriage çoğul evlilik
post-marriage post-evlilik
pre-marriage evlilik öncesi
proxy marriage vekil evlilik
putative marriage varsayılan evlilik
royal marriage kraliyet evlilik
same-sex marriage aynı cinsiyetten evlilik
serial marriage seri evlilik
shotgun marriage av tüfeği evlilik
the marriage of figaro figaro evliliği
traditional marriage geleneksel evlilik
trial marriage deneme evliliği
gay marriage eşcinsel evlilik
gretna green marriage formalitesiz evlilik
group marriage grup evliliği
marriage license evlilik cüzdanı
marriage certificate evlilik sertifikası
common law marriage ortak hukuk evliliği
early marriage erken evlilik
dissolution of marriage evliliğin dağılması
child marriage çocuk evliliği
marriage act evlilik kanunu
arranged marriage düzenlenmiş evlilik
marriage record evlilik kaydı
date of marriage evlilik tarihi
marriage officer evlilik memuru