a few days

a few days teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few days birkaç gün

a few days terimi için benzer kelimeler ve anlamları

few y a few birkaç y birkaç
few -a few birkaç
in a few days birkaç gün içinde
in the next few days önümüzdeki birkaç gün içinde
few days bir kaç gün
every few days her birkaç gün
a few days ago birkaç gün önce
for a few days bir kaç gün için
within a few days birkaç gün içerisinde
few days ago birkaç gün önce
a few days later bir kaç gün sonra
in few days bir kaç gün içinde
next few days önümüzdeki birkaç gün
within the next few days önümüzdeki birkaç gün içinde
over the next few days önümüzdeki birkaç gün içinde
in the last few days son birkaç gün içinde
last few days son bir kaç gün
a few days before bir kaç gün önce
after a few days bir kaç gün sonra
first few days ilk birkaç gün
just a few days sadece birkaç gün
over the past few days son birkaç gün içinde
for the next few days önümüzdeki birkaç gün için
few days later bir kaç gün sonra
past few days geçtiğimiz bir kaç gün
a few days after birkaç gün sonra
in the past few days son birkaç gün içinde
over the last few days son birkaç gün içinde
a few days more birkaç gün daha
a few days off birkaç gün
these last few days bu son birkaç gün
in a few days time birkaç gün içinde
within few days birkaç gün içinde
for few days bir kaç gün için
during the next few days önümüzdeki birkaç gün boyunca
few days before birkaç gün önce
over a few days birkaç günden fazla
only a few days left sadece birkaç gün kaldı
a few days earlier birkaç gün önce
only a few days sadece birkaç gün
for the last few days son birkaç gündür
since a few days ago birkaç gün önce
few days left birkaç gün kaldı
just a few days left sadece birkaç gün kaldı
a few days in advance birkaç gün önceden
in just a few days sadece birkaç gün içinde
very few days çok az gün
since a few days birkaç günden beri
stay a few days birkaç gün kal
few days off birkaç gün izin