i do not understand

i do not understand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i do not understand anlayamıyorum