i do not understand

i do not understand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i do not understand anlayamıyorum

i do not understand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i understand, i understand anlıyorum anlıyorum
i'm not understand anlamadım
i'm not sure i understand anladığımdan emin değilim
i did not understand anlamadım
did not understand anlamadım
not understand anlamamak
do not understand anlamadım
i do not quite understand what you mean ne demek istediğini tam olarak anlamadım
we do not understand biz anlamıyoruz
i not understand anlamadım
excuse me but do not understand pardon ama anlamadım
i do not quite understand tam olarak anlamadım
not fully understand tam anlamıyorum
if you do not understand anything eğer bir şey anlamıyorsan
may not understand anlayamayabilir
i do not understand you seni anlamıyorum
sorry i do not understand üzgünüm anlamadım
i could not understand anlayamadım
i do not understand why nedenini anlamadım
might not understand anlayamayabilir
i do not really understand gerçekten anlamadım
l do not understand anlamadım
do not fully understand tam anlamıyorum
i do not understand at all hiç anlamıyorum
i do not understand either ben de anlamıyorum
not sure i understand anladığımdan emin değilim
we do not understand why neden olduğunu anlamıyoruz
we did not understand anlamadık
you do not understand anlamıyorsun
do not understand why anlamıyor musun neden
i still do not understand hala anlayamıyorum
did not quite understand tam anlamadı
he did not understand o anlamadı
i do not understand that bunu anlamadım
does not understand anlamıyor
it is not easy to understand anlamak kolay değil
can not understand anlayamıyorum
i do not understand how nasıl anlamıyorum
not easy to understand anlaşılması kolay değil
sorry i did not understand üzgünüm ben anlamadı
i do not fully understand tam olarak anlamadım
i do not understand english ben ingilizce anlamıyorum
we do not understand each other birbirimizi anlamıyoruz
if i did not understand something eğer bir şey anlamadıysam
i do not understand what you mean ne demek istediğini anlamıyorum
did not fully understand tam anlamadı
i did not understand that bunu anlamadım
honestly i do not understand dürüstçe anlamıyorum
i did not understand anything hiçbir şey anlamadım
he can not understand o anlayamıyor