o issue

o issue teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı