i was wrong

i was wrong teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i was wrong ben hatalıydım

i was wrong terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wrong place at the wrong time yanlış zamanda yanlış yer
back the wrong horse yanlış ata geri dön
bark up the wrong tree yanlış ağaca havlamak
bet on the wrong horse yanlış ata bahis
do someone wrong yanlış birini yap
in the wrong yanlış
on the wrong foot yanlış ayağa
on the wrong side of bed yatağın yanlış tarafında
on the wrong tack yanlış yolda
rub the wrong way yanlış yöne sürmek
self-wrong kendinden yanlış
take the wrong way yanlış yoldan git
wrong yanlış
wrong 'un yanlış & # x27; un
wrong end of the stick, the çubuğun yanlış ucu
wrong font yanlış yazı tipi
wrong fount yanlış fount
wrong number yanlış numara
wrong scent, on the yanlış koku
wrong side of someone birinin yanlış tarafı
wrong side of the tracks rayların yanlış tarafı
wrong-foot yanlış ayak
wrong-headed yanlış başlı
get in wrong yanlış anlaşmak
get off on the wrong foot yanlış ayakla kalkmak
get someone wrong yanlış tanımak
get up on the wrong side of bed yatağın yanlış tarafında kal
get up on the wrong side of the bed yatağın yanlış tarafında kal
go wrong yanlış gitmek
something went wrong bir şeyler yanlış gitti
what's wrong yanlış olan ne
don't get me wrong beni yanlış anlama
get the wrong end of the stick sopanın yanlış tarafını almak
wrong password yanlış şifre
right and wrong doğru ve yanlış
wrong way ters yön
civil wrong sivil yanlış
what is wrong yanlış olan ne
is wrong hata
get wrong yanlış anlaşılmak
what went wrong ne yanlış gitti
went wrong yanlış gitti
prove wrong yanlış kanıtlamak
wrong turn yanlış dönüş
something is wrong bir şey yanlış
get it wrong yanlış anlamak
something wrong ters giden birşey mi var
gone wrong ters gitti
the wrong way round yanlış yol yuvarlak
do wrong yanlış yap