p.c post code

p.c post code teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.c post code p.c posta kodu

p.c post code terimi için benzer kelimeler ve anlamları

post-conflict and post-disaster situations çatışma sonrası ve afet sonrası durumlar
from post to post postadan postaya
post and non-post resources kaynak gönderen ve göndermeyen kaynaklar
post post modernism post modernizm sonrası
post and non-post gönder ve gönder
in post-conflict and post-disaster areas çatışma sonrası ve afet sonrası bölgelerde
post-conflict and post-disaster areas. çatışma sonrası ve afet sonrası alanlar.
post 2 post gönderi 2 gönderi
zip post code posta kodu
city, town or post office, state, and zip code şehir, kasaba veya postane, eyalet ve posta kodu
post code city country posta kodu şehir ülkesi
int post code int posta kodu
source code and object code kaynak kodu ve nesne kodu
object code and source code nesne kodu ve kaynak kodu
source code or object code kaynak kodu veya nesne kodu
country code area code ülke kodu alan kodu
source code, object code, kaynak kodu, nesne kodu,
airborne command post havadan kumanda yazısı
ante-post ante-post
binding post bağlayıcı yazı
command post komuta merkezi
cross-post çapraz sonrası
crown post taç direği
deaf as a post yazı olarak sağır
e post e posta
ex post eski posta
ex post facto fiili sonrası
ex post facto law fiili kanun sonrası
field post office alan postanesi
finger post parmak ucu
first post ilk gönderi
first-past-the-post ilk geçmiş-sonrası
from pillar to post sütundan yazıya
hanging post asılı posta
hitching post otostop sonrası
jack post jack post
joggle post koşu sonrası
king post kral yazısı
lamp-post lamba direği
last post son posta
listening post dinleme yeri
meeting post toplantı yazısı
miter post gönye yayını
newel post tırabzan başı direği
observation post gözlem merkezi
parcel post parsel yayını
penny post kuruş sonrası
pillar to post gönderilecek direk
post posta
post captain kaptan sonrası