n in the shadow

n in the shadow teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n in the shadow gölgede n

n in the shadow terimi için benzer kelimeler ve anlamları

afraid of one's own shadow birinin gölgesinden korkmak
beyond the shadow of a doubt şüphenin gölgesinin ötesinde
eye shadow göz farı
five o'clock shadow beş saat & # x27; saat gölgesi
five-o'clock shadow beş-o & # x27; saat gölgesi
invisible shadow görünmez gölge
rain shadow yağmur gölgesi
shadow gölge
shadow bands gölge bantları
shadow box gölge kutusu
shadow boxing gölge boks
shadow cabinet gölge kabine
shadow dance gölge dansı
shadow history gölge geçmişi
shadow of one's self birinin gölgesi
shadow pin gölge pimi
shadow play gölge oyunu
shadow price gölge fiyatı
shadow roll shadow roll
shadow test gölge testi
shadow-box gölge kutusu
shadow-figure gölge-şekil
valley of the shadow of death ölüm gölgesi vadisi
shadow banking gölge bankacılık
cast a shadow gölgelemek
drop shadow düşen gölge
shadow economy gölge ekonomisi
shadow director gölge yönetmeni
shadow minister gölge bakanı
shadow report gölge raporu
in the shadow of gölgesinde
shadow chancellor gölge şansölyesi
shadow rapporteur gölge raportörü
cast shadow gölge düşürmek
shadow banking system gölge bankacılık sistemi
shadow board gölge tahtası
job shadow iş gölge
shadow cast gölge dökümü
shadow home secretary gölge ev sekreteri
shadow accounting gölge muhasebesi
shadow secretary gölge sekreter
beyond a shadow of a doubt şüphenin ötesinde
shadow bank gölge bankası
shadow gap gölge boşluğu
shadow government gölge hükümet
cast a shadow over gölge düşürmek
dark shadow karanlık gölge
cast a long shadow uzun gölge düşürmek
shadow puppet gölge kuklası
shadow mode gölge modu