zähringer

zähringer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zähringer zähringer