i beg you

i beg you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i beg you sana yalvarıyorum