i beg you

i beg you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i beg you sana yalvarıyorum

i beg you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i beg you pardon afedersiniz
beg you size yalvarıyorum
i beg of you sana yalvarıyorum
we beg you sana yalvarıyoruz
beg you pardon af dilemek
i beg you to consider düşünmeni rica ediyorum
i beg you to send göndermeni rica ediyorum
beg of you sana yalvarıyorum
i beg you to forgive me beni affetmeni rica ediyorum
i beg you to accept kabul etmeni rica ediyorum
beg you for sana yalvarıyorum
beg you a pardon af dilemek
i beg you to excuse me afedersiniz
i beg you to reconsider tekrar gözden geçirmeni rica ediyorum
i beg you for sana yalvarıyorum
i beg you dear yalvarıyorum canım
we kindly beg you nazikçe sana yalvarıyoruz
i beg you to your sana yalvarıyorum
i beg you will yalvarırım
beg you leave ayrılman için yalvarıyorum
i beg you not to rob soymaman için yalvarıyorum
i beg you don't yalvarıyorum sana
i beg to ask you sana sormak için yalvarıyorum
i beg you put sana yalvarıyorum
i beg you to remain kalman için yalvarıyorum
we beg you to inform us bize bilgi vermenizi rica ediyoruz
i beg you not to let izin vermemen için yalvarıyorum
i beg you to grant vermeni rica ediyorum
i kindly beg you nazikçe sana yalvarıyorum
i do beg you sana yalvarıyorum
beg dilenmek
beg off yalvarmak
beg the question soru sormak
beg to differ farklı olmak
beg, borrow, or steal yalvarmak, ödünç almak veya çalmak
beg-pardon özür dilerim
beg. dilenmek.
i beg your pardon afedersiniz
toghril beg toghril dilenmek
i beg to differ naçizane size katılmıyorum
i beg yalvarırım
beg for için yalvarmak
beg your pardon pardon
beg for mercy merhamet için yalvarmak
beg pardon özür dilerim
beg for money para için yalvarmak
beg a question bir soru sormak
i beg your understanding anlayışına yalvarıyorum
beg for food yemek için yalvarmak
beg leave ayrılmak