i abhor it

i abhor it teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i abhor it nefret ediyorum

i abhor it terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abhor iğrenmek
utterly abhor tamamen iğrenç
abhor me benden nefret et
come to abhor iğrenç gelmek