i really like

i really like teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i really like gerçekten sevdim