i am busy

i am busy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı