y shaped region

y shaped region teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y shaped region y şeklindeki bölge

y shaped region terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from region to region bölgeden bölgeye
varies from region to region bölgeden bölgeye değişir
region-to-region agreement bölgeden bölgeye anlaşma
region-to-region bölge için-bölgesi
vary significantly from region to region bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişebilir
is different from region to region bölgeden bölgeye farklı
region-to-region negotiations bölgeden bölgeye müzakereler
the potential value of region-to-region learning processes c bölgeden bölgeye öğrenme süreçlerinin potansiyel değeri
region-to-region dialogue bölgeden bölgeye diyalog
almond-shaped badem şeklinde
awl-shaped tığ-şekilli
band-shaped keratopathy bant şeklinde keratopati
bell-shaped curve çan şeklindeki eğri
egg-shaped yumurta şeklinde
funnel-shaped pelvis huni şeklindeki pelvis
kidney-shaped böbrek şeklinde
l-shaped curve l şeklinde eğri
mis-shaped yanlış şekilli
pear-shaped armut şekilli
shaped biçimli
shaped charge şekilli şarj
star-shaped yıldız şekilli
u-shaped u şeklinde
u-shaped valley u şeklindeki vadi
v-shaped v-şekilli
v-shaped curve v şeklinde eğri
well-shaped biçimli
y-shaped ligament y şeklindeki bağ
wedge-shaped kama şeklinde
rod-shaped çubuk şekilli
crescent-shaped hilal şekilli
dome-shaped kubbeli
is shaped şekillendirilmiş
shaped like şeklinde
heart-shaped kalp biçiminde
are shaped şekillendirilmiş
bell-shaped çan
fan-shaped yelpaze şekilli
cup-shaped kupa şekilli
pre-shaped önceden şekil verilen
have shaped şekillendirmiş
be shaped şekillenmek
funnel-shaped huni şeklinde
l-shaped l-şekilli
cone-shaped koni şeklinde
well shaped iyi şekillendirilmiş
has been shaped şekillendi
t-shaped t-şekilli
spindle-shaped aks-şekilli
can be shaped şekillenebilir