i feel that

i feel that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i feel that hissediyorum

i feel that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i feel u feel hissettiğini hissediyorum
artificial feel yapay his
cop a feel hissetmek
feel hissetmek
feel bad kötü hissetmek
feel blue keyifsiz olmak
feel for için hissetmek
feel free çekinmeyin
feel good iyi hissetmek
feel in one's bones birinin kemiğinde hissetmek
feel like gibi hissediyorum
feel like death ölüm gibi hissediyorum
feel like oneself kendini hissetmek
feel like two cents iki sent gibi hissediyorum
feel no pain acı hissetmemek
feel one's oats birinin yulafını hisset
feel one's way birinin yolunu hissetmek
feel oneself kendini hissetmek
feel out hissetmek
feel out of place yerinde hissetmek
feel put upon üzerine hissetmek
feel someone up birini hissetmek
feel the pinch çimdik hissediyorum
feel up to hissetmek
feel-good iyi hissetmek
have the feel of hissetmek
mouth feel ağız hissi
mouth-feel ağız hissi
not feel oneself kendini hissetme
over-feel aşırı his
get the feel of hissetmek
look and feel bak ve hisset
how do you feel nasıl hissediyorsun
i feel like gibi hissediyorum
i feel hissediyorum
feel confident kendine güvenmek
please feel free lütfen rahat olun
feel at ease rahat hissediyorum
feel down keyifsiz olmak
feel sick hasta hissetmek
i feel good iyi hissediyorum
feel free to contact temas kurmaktan çekinmeyin
feel comfortable rahat hisset
feel at home evinde gibi hisset
feel sorry üzgünüm
feel strongly güçlü hissetmek
feel better daha iyi hissetmek
get a feel hissetmek
feel free to ask sormaktan çekinmeyin
i feel sick kötü hissediyorum