g-team

g-team teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-team g-takım

g-team terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a team bir takım
combat team savaş takımı
crash team kaza takımı
delta team delta takımı
double-team çift takım
dream team rüya takımı
drill team sondaj ekibi
expansion team genişleme ekibi
farm team çiftlik takımı
proto team proto takımı
special team özel takım
tag team etiket takımı
team takım
team foul takım faulü
team handball takım hentbol
team player takım oyuncusu
team spirit takım ruhu
team up takım oluşturmak
team up with birlikte çalışmak
team-mate takım arkadaşı
team-teach takım öğretme
transition team geçiş ekibi
management team yönetim ekibi
team leader takım lideri
team building takım oluşturma
core team çekirdek takımı
leadership team liderlik takımı
support team destek ekibi
project team proje takımı
work team çalışma ekibi
dedicated team özel ekip
senior management team üst yönetim ekibi
team member takım üyesi
team manager takım menajeri
executive team yönetici ekibi
sales team satış ekibi
team approach takım olarak yaklaşım
senior team kıdemli takım
working team çalışan ekip
cross-functional team işlevler arası ekip
senior leadership team kıdemli liderlik ekibi
account team hesap ekibi
service team hizmet ekibi
research team araştırma takımı
team working takım çalışması
team effort takım çabası
care team bakım ekibi
development team geliştirme takımı
team charter takım tüzüğü
response team müdahale ekibi