v-bins

v-bins teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-bins v-kutuları

v-bins terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bins kutuları
tote bins kutu bidonları
number of bins kutu sayısı
bins and hoppers çöp kutuları ve hazneler
sanitary bins sıhhi kutular
aggregate bins agrega kutuları
out of bins depo dışı
designated bins belirlenmiş kutular
overhead storage bins havai depolama kutuları
use the bins kutuları kullan
overhead stowage bins havai istifleme kutuları
confidential waste bins gizli atık kutuları
bins provided depo kutuları
rummage through bins kutulara çarpmak
emptying bins kutuları boşaltmak
bulk tote bins toplu çöp bidonları
stocking bins depo kutuları
desk bins masa bidonları
waste bins provided atık kutuları
racks and bins raflar ve bidonlar
empty trash bins boş çöp bidonları
bins and feeders kutular ve besleyiciler
range of storage bins depolama kutuları aralığı
fixed production storage bins sabit üretim depolama kutuları
use the litter bins çöp kutularını kullanın
totes and bins kılıflar ve kutular
equally spaced bins eşit aralıklı kutular
rigid bins katı bidon
days bins gün kutuları
door storage bins kapı saklama kutuları
bins lugs bidonlar pabuçları
bins and silos bidon ve silolar
20 bins 20 kutu
3. surge bins 3. dalgalanma kutuları
fruit and vegetable bins meyve ve sebze bidonları
bins in the warehouse depodaki çöp kutuları
bins drinking bidonları
handling bins çöp kutuları
you can block storage bins depolama kutularını engelleyebilirsiniz
pallets and bins paletler ve bidonlar
blocking bins engelleme kutuları
bins lids bidon kapakları
rummaging through bins kutulara çarpma
pallets into bins paletler bidonlara
bins hoppers depo hazneleri
central bins merkezi kutular
aggregate storage bins toplu depolama kutuları