m'equal

m'equal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m'equal m # 039; eşit

m'equal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

all animals are equal, but some animals are more equal than others bütün hayvanlar eşittir, ancak bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir
equal pay for equal work eşit iş için eşit ücret
equal pay for work of equal value eşit değerde çalışma için eşit ücret
memorandum on equal pay for work of equal value eşit değerde iş için eşit ücret muhtırası
on equal pay for work of equal value eşit değerde işler için eşit ücret
equal salary for equal work eşit iş için eşit maaş
equal remuneration for work of equal value eşit değerde çalışma için eşit ücret
equal pay for equal labour eşit emek için eşit ücret
right to equal pay for equal work eşit işe eşit ücret hakkı
equal pay for equal value work eşit değerde iş için eşit ücret
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
man's equal erkek eşittir
women's equal access kadınların eşit erişimi
student's performance is equal to. öğrencinin performansı eşittir.
we're all created equal hepimiz eşit yaratıldık
they're not equal onlar eşit değil
don't equal eşit değil
''pay-as-you-go'' method & # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem
''portal navigation'' & # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039;
''fax mailbox'' & # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039;
''biatomic oxygen'' & # 039; 'biatomik oksijen' & # 039;
''no fault'' grounds for divorce & # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri
''earmarked for service'' & # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039;
'polluter pays' and 'user pays' principles & # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler
''still a rebel'' & # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039;
of the 'nonmarket sector' or 'third sector' is still relatively pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar
(each a ''program'' (her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039;
a ''for cause'' a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039;
''contract law 101'' & # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039;
''thought without ever'' & # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039;
'devil's trill sonata'' & # 039; şeytanın trill sonatını & # 039; & # 039;
''unexamined sense'' & # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039;
'space' and 'enter' & # 039; uzay & # 039; ve & # 039; & # 039; girin
she's 5'' 2' o & # 039; s 5 & # 039; & # 039; 2 & # 039;
''as is'' and any express or implied warranties & # 039; & # 039; olduğu gibi & # 039; & # 039; ve açık veya zımni garantiler
''deceased document'' & # 039; & # 039; hayatta kalan belge & # 039; & # 039;
''illusion of security'' & # 039; & # 039; güvenlik yanılsaması & # 039; & # 039;
all else being equal her şey eşit
equal eşit
equal employment opportunity commission eşit istihdam fırsatı komisyonu
equal opportunities commission fırsat eşitliği komisyonu
equal opportunity eşit fırsat
equal pay eşit ödeme
equal protection of the laws yasaların eşit korunması
equal rights amendment eşit haklarda değişiklik
equal sign eşit işaret
equal temperament eşit mizaç
equal time eşit zaman
equal to eşittir