i am off

i am off teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am off ben gidiyorum