i am very sorry

i am very sorry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am very sorry çok üzgünüm

i am very sorry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i'm so sorry o i sorry çok üzgünüm o üzgünüm
i'm sorry i'm so sorry üzgünüm çok üzgünüm
sorry sorry i am üzgünüm özür dilerim
i'm very very sorry çok üzgünüm
very sorry çok üzgünüm
i'm very sorry çok üzgünüm
we are very sorry çok üzgünüz
i am very sorry for için çok üzgünüm
i feel very sorry çok üzgünüm
i am very sorry to hear duyduğuma çok üzüldüm
feel very sorry çok üzgün hissediyorum
i'm very sorry for için çok üzgünüm
we're very sorry çok üzgünüz
i am very sorry but çok üzgünüm ama
i am very sorry to learn öğrenmek için çok üzgünüm
i am very sorry that çok üzgünüm ki
i am very sorry about çok üzgünüm
very sorry to hear that bunu duyduğuma çok üzüldüm
i'm very sorry that çok üzgünüm
very sorry for için çok üzgünüm
am very sorry çok üzgünüm
i am very sorry to say söylediğim için çok üzgünüm
i am very sorry for this bunun için çok üzgünüm
so very sorry çok çok üzgünüm
very sorry to hear duyduğuma çok üzüldüm
i'm very sorry to hear that bunu duyduğuma çok üzüldüm
i was very sorry çok üzüldüm
felt very sorry çok üzüldüm
i am very sorry to hear that bunu duyduğuma çok üzüldüm
i'm very sorry about çok üzgünüm
i am very sorry about this bunun için çok üzgünüm
we are very sorry because çok üzgünüz çünkü
i'm very sorry for this bunun için çok üzgünüm
i am very sorry because of that. bu yüzden çok özür dilerim.
very sorry about için çok üzgünüm
in very sorry çok üzgünüm
i'm very sorry to hear duyduğuma çok üzüldüm
is very sorry çok üzgünüm
we are very sorry but çok üzgünüz ama
i am so very sorry çok çok özür dilerim
i am very sorry to tell you sana söylediğim için çok üzgünüm
i'm so very sorry çok üzgünüm
i am very sorry that this bunun için çok üzgünüm
i really really am very sorry gerçekten çok çok özür dilerim
very much sorry çok üzgünüm
we are very sorry that çok üzgünüz ki
i am very sorry to hear that you bunu duyduğuma çok üzüldüm
very sorry indeed gerçekten çok üzgünüm
very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok