i do my best

i do my best teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i do my best elimden gelenin en iysini yaparım

i do my best terimi için benzer kelimeler ve anlamları

best bestest best wishes en iyi en iyi en iyi dileklerimle
a dog is a man's best friend bir köpek bir erkeğin en iyi arkadaşıdır
all for the best en iyisi için
all the best herşey gönlünce olsun
as best one can en iyisini
at best en iyisi
at one's best en iyi ihtimalle
best en iyi
best bib and tucker en iyi elbise
best boy en iyi çocuk
best end en iyi son
best girl en iyi kız
best in show en iyisi
best man en iyi adam
best of both worlds, the iki dünyanın da en iyisi
best of breed en iyi cins
best part of something bir şeyin en iyi kısmı
best practice en iyi pratik
best shot en iyi vuruş
best's disease en iyi hastalık
best-ball en çok top
best-ball foursome en iyi dörtlü
best-ball match en iyi maç
best-case en iyi senaryo
best-efforts selling en iyi çaba satan
best-laid plans go astray, the en iyi şekilde hazırlanmış planlar sapmış durumda
do one's best en iyisini yapın
experience is the best teacher deneyim, en iyi öğretmendir
for the best en iyisi için
he who laughs last, laughs best son gülen, en iyi gülen
honesty is the best policy dürüstlük en iyi politikadır
it was the best of times, it was the worst of times en iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı.
level best en iyi seviye
make the best of it en iyisini yap
man's best friend erkek en iyi arkadaşı
on one's best behavior en iyi davranışta
put one's best foot forward birisinin en iyi ayağını öne koymak
second best en iyi ikinci
second-best en iyi ikinci
sunday best en iyi pazar
the best of friends must part en iyi arkadaşlar ayrılmalı
the best things in life are free hayattaki en güzel şeyler bedavadır
the best-laid plans of mice and men often go awry farelerin ve erkeklerin en iyi şekilde yerleştirilmiş planları genellikle ters düşer
to the best of en iyisi olmak için
with the best of them en iyisiyle
with the best will in the world dünyanın en iyi iradesiyle
give it one's best shot en iyi atışını yap
best regards saygılarımla
best wishes en iyi dileklerimle
best practices en iyi uygulamalar