a taste of

a taste of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a taste of nın bir tadı

a taste of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acquired taste kazanılmış tat
bad taste lezzetsiz
color taste renk tadı
leave a bad taste in one's mouth ağzında kötü bir tat bırak
poor taste, in kötü tadı
taste damak zevki
taste bud tat alma cisimciği
taste buds tat tomurcukları
taste cell tat hücresi
taste hair tadı saç
there's no accounting for taste tadı için bir muhasebe yok
get a taste tadına bak
good taste iyi tat
great taste harika lezzet
taste of tadı
have a taste tadına bakmak
taste test tadım testi
poor taste zayıf tat
bitter taste acı tat
personal taste kişisel zevk
taste like tadı ... gibi
taste good lezzetli
season to taste tatmak için mevsim
a taste for için bir tat
sense of taste tat duyusu
rich taste zengin tat
give a taste tat vermek
sour taste ekşi tat
salt to taste tadına bakmak için tuz
first taste ilk tat
taste sensation tat hissi
taste profile lezzet profili
taste it tadına bak
in good taste güzel tadı var
get a taste for tadına bakmak
metallic taste metalik tat
smooth taste pürüzsüz tat
sharp taste keskin tadı
taste experience lezzet deneyimi
sweet taste tatlı tadı
for my taste zevkime göre
mild taste hafif tadı
for a taste of tadı için
taste disturbance tat bozukluğu
a matter of taste lezzet meselesi
to your taste zevkinize
have a taste for tadına bakmak
matter of taste lezzet meselesi
salt and pepper to taste tatmak için biber ve tuz
to my taste zevkime göre