i am not sure

i am not sure teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am not sure emin değilim