i have just

i have just teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have just daha şimdi

i have just terimi için benzer kelimeler ve anlamları

just just just sadece sadece sadece
just-enough, just-in-time basis yeterli, tam zamanında
you're so just just sen çok sadece
just just wait sadece bekle
u r just just beautiful sadece güzelsin
have just var sadece
i have just finished şimdi bitirdim
i have just sent şimdi gönderdim
i just have sadece sahibim
i have just received yeni aldım
we have just biz sadece
i have just read şimdi okudum
i have just sent you az önce seni gönderdim
we have just received yeni aldık
just have sadece sahip
i have just arrived yeni geldim
we just have biz sadece
i have just had daha yeni sahip oldum
i have just been sadece oldum
you have just sadece sahipsin
have just been daha yeni olmuş
you just have to sadece zorundasın
i have just noticed şimdi farkettim
i have just talked az önce konuştum
i have just spoken az önce konuştum
have just received yeni aldım
we have just sent az önce gönderdik
i have just started henüz başladım
i have just called az önce aradım
have just finished yeni bitirdim
i have just got yeni aldım
i have just realized yeni farkettim
have just arrived daha yeni geldim
just have a look sadece bir bak
have just sent az önce gönderdim
i have just returned henüz döndüm
i have just written az önce yazdım
i have just met yeni tanıştım
i have just found yeni buldum
i have just heard yeni duydum
i have just come back daha yeni geldim
i have just realised yeni farkettim
i have just updated az önce güncelledim
i have only just ben sadece sadece
i have just talked with az önce konuştum
have just started daha yeni başladım
i have just eaten yeni yedim
i have just completed yeni bitirdim
we have just finished yeni bitirdik
have grown just sadece büyüdüm