i have just

i have just teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have just daha şimdi