i am wondering

i am wondering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am wondering merak ediyorum

i am wondering terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wondering merak ediyor
i was wondering merak ediyordum
just wondering sadece merak ediyorum
we were wondering merak ediyorduk
i'm wondering merak ediyorum
i was just wondering sadece merak ediyordum
we are wondering merak ediyoruz
was wondering merak ediyordum
i was wondering if you could yapabilirmiydin merak ediyordum
wondering about merak etmek
i was wondering whether olup olmadığını merak ediyordum
i was wondering if you merak ediyordum eğer sen
wondering around etrafında merak
wondering whether olup olmadığını merak
i wondering merak ediyorum
in case you were wondering merak etmen durumunda
were wondering merak ediyorlardı
left wondering merak ettim
i just wondering sadece merak ediyorum
wondering eye merak eden göz
i am just wondering sadece merak ediyorum
wondering how nasıl olduğunu merak ediyorum
i was wondering about merak ediyordum
you might be wondering merak ediyor olabilirsin
you were wondering merak ediyordun
if you are wondering merak ediyorsan
i have been wondering merak ediyordum
you may be wondering merak ediyor olabilirsin
he is wondering merak ediyor
i was wondering if i could acaba acaba
may be wondering merak ediyor olabilir
to be wondering merak etmek
is wondering merak ediyor
i was wondering how nasıl olduğunu merak ediyordum
we are wondering whether merak ediyor muyuz
are you wondering merak ediyor musun
i am wondering if you could merak edebilir misin
i'm just wondering sadece merak ediyorum
am wondering merak ediyorum
stop wondering merak etmeyi bırak
are wondering merak ediyor
you are wondering merak ediyorsun
got me wondering merak ettim beni
in case you're wondering diye merak ediyorsan
i am wondering whether merak ediyorum olup olmadığını
i'm still wondering hala merak ediyorum
i can't help wondering merak etmeye yardımcı olamıyorum
i keep wondering merak etmeye devam ediyorum
have been wondering merak ediyordum
i find myself wondering kendimi merak ediyorum