i am wondering

i am wondering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am wondering merak ediyorum