i am coming

i am coming teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am coming geliyorum