i wanna

i wanna teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i wanna istiyorum

i wanna terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wanna istiyorum
i wanna see you seni görmek istiyorum
i wanna love you seni sevmek istiyorum
i wanna see görmek istiyorum
wanna see you seni görmek istiyorum
wanna see görmek istiyorum
i wanna cry ağlamak istiyorum
i wanna go home eve gitmek istiyorum
do i wanna know bilmek istiyor muyum
wanna play oynamak ister misin
wanna go gitmek istiyorum
i wanna know bilmek istiyorum
i wanna go back geri gitmek istiyorum
i wanna try denemek istiyorum
i wanna party parti yapmak istiyorum
i wanna love ben aşk istiyorum
wanna meet tanışmak istiyorum
i wanna have istiyorum
we wanna istiyoruz
i wanna get off çıkmak istiyorum
wanna have istiyorum
i wanna dance ben dans etmek istiyorum
i wanna give vermek istiyorum
wanna make yapmak istiyorum
wanna feel hissetmek istiyorum
wanna laugh gülmek istiyorum
wanna leave ayrılmak istiyorum
wanna have fun eğlenmek istemek
wanna do yapmak istemek
wanna trade ticaret yapmak istiyorum
wanna tell söylemek istiyorum
wanna party parti yapmak istiyorum
i wanna go out dışarı çıkmak istiyorum
you wanna do something bir şey yapmak istiyorsun
wanna dance dans etmek istiyorum
i wanna thank you teşekkür etmek istiyorum
i wanna talk ben konuşmak istiyorum
wanna come gelmek istiyorum
wanna a istiyorum
i just wanna say sadece söylemek isterim
i wanna play oynamak istiyorum
do you wanna talk konuşmak ister misin
me wanna istiyorum
wanna talk konuşmak ister misin
i wanna have fun eğlenmek istiyorum
wanna miss özlemek istiyorum
i wanna fly uçmak istiyorum
you wanna do what ne yapmak istiyorsun
i just wanna know sadece bilmek istiyorum
i wanna share paylaşmak istiyorum