i liked

i liked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i liked beğendim

i liked terimi için benzer kelimeler ve anlamları

liked sevilen
well-liked çok seviliyor
i would have liked hoşlanırdım
i liked it so much bunu çok beğendim
would have liked isterdi
i have liked beğendim
i hope you liked it umarım beğenmişsindir
i liked it a lot onu çok sevdim
being liked beğenilmek
i had liked hoşuma gitti
they liked beğendiler
i liked him ondan hoşlandım
i liked it very much bunu çok sevdim
i liked so much çok beğendim
i liked the most en çok sevdim
have liked hosuma gitti
i would had liked isterdim
i have always liked hep sevdim
liked it beğendim
liked with ile sevdim
food you ve always liked her zaman sevdiğin yemek
what i liked most en çok ne sevdim
i always liked ben her zaman sevdim
i liked very much çok beğendim
particularly liked özellikle sevdim
liked by tarafından sevilen
as i would have liked isterdim
is well liked çok sevildi
i liked you senden hoşlandım
i liked a lot çok beğendim
we would have liked isterdik
i never liked hiç beğenmedim
had liked sevdim
would had liked isterdi
i have never liked hiç sevmedim
i would have liked to know bilmek isterdim
liked that bunu sevdim
he is well liked o iyi sevilir
i liked that ben bunu beğendim
liked the most en çok sevdim
i would have liked to see you seni görmek isterdim
they would have liked isterlerdi
liked me benden hoşlandı
liked him onu sevdim
liked very much çok beğendim
i thought you liked hoşlandığını düşündüm
very well liked çok sevdim
she liked him ondan hoşlandı
i would have liked to come gelmek isterdim
i liked to play oynamayı sevdim